info@goznurugoz.com 0342 2312525 P.tesi - Cuma: 8.00 - 17.30

Çağrı Merkezimiz

Uzmanlık Alanı: Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Yabancı Dil: İngilizce

Hacettepe Üniversitesi 1999

Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi 1999 yılında mezun olan Doç. Dr. Cem ÖZTÜRKMEN Özel Göznuru Göz Hastanesinde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Tez Adı: Ciddi mekanik glob yaralanması olan olgularda demografik özellik ve düşük görme keskinliği ile ilişkili faktörler (2003) Tez Danışmanı:(Bora Eldem; Sibel Kadayıfçılar)

Mesleki Deneyim

Sani Konukoğlu Hastanesi (2004-2010)
Sivas Askeri Hastanesi (2007-2008)
Özel Gaziantep Göznuru Hastanesi (2010-Devam)
Özel Hatem Hastanesi (2019-2023)
Özel Medicana Kadıköy Hastanesi (2023-devam)

Tıbbi İlgi Alanları

-Katarakt-Akıllı Mercek Cerrahisi
-Retraktif Cerrahisi (Lasic-PRK-No Touch)
-Vitroretinal Cerrahi
-Keratokonus ve Hibrit Tedavi Yöntemleri
-Sarı Nokta ve Retina Hastalıkları
-Diyabetik Retinopati
-Şaşılık ve Pediatrik Göz Hastalıkları

Yayınlar - Eserler - Kitaplar - Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Uluslararası Yayınlar
Eserler

1 -ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP,BİLGİNB BURAK, KAZAZ TANYELİ,(2018).Eritrosit Dağılım Genişliği Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Enflamasyon Belirteci Olabilir Mi?. MN Oftalmoloji 25(2), 108-112.

2- ÖZTÜRKMEN CEM , ÖZCAN EYÜP (2018). Farklı Tasarıma Sahip Trifokal Göz İçi Lens İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçları. MN Oftalmoloji , 25(4), 193-198

3- ÖZCAN EYÜP, ÖZTÜRKMEN CEM, BERHUNİ MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2018). Transkanaliküler Multidiod Lazer Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji, 25(1), 4-7.

4- ÖZTÜRKMEN CEM, ÇALIŞKAN KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA (2018). Mekanik Glob Yaralanmalarının Şiddeti Demografik ve Klinik Özellikleri. MN Oftalmoloji, 25(3), 140-144.

5-TÜMER ERHAN, BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ERMİŞ SITKI SAMET (2018). Prostaglandin Analogları Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonuçlarını Etkiler Mi?. MN Oftalmoloji, 25(2), 81-85.

6- ŞANAL DOĞAN AYSUN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2004). Psödofak ve Afak Retina Dekolmanlarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçlan. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 34(2), 113-117.

7- MOCAN MEHMET CEM, KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA, ÖZTÜRKMEN CEM, GEDİK ŞANSAL (2003). Lens Ve İntraoküler Lens Dislokasyonlarında Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 33(3), 365-371.

8- ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL (2003). Epiretinal Membranlarda Klinik Özellikler, İzlem ve Cerrahi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 33(1), 34-38.

9- KERİMOĞLU HÜRKAN, KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2002). Vitreoretinal Cerrahi Sonrasında Katarakt Ameliyatı. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 32(2), 270-275.

Ulusal Bildiriler

1- Pediyatrik Keratokonusta Tek Taraflı Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Astigmatik Vektöryel Anali ÖZTÜRKMEN CEM, KESİM CEM, ŞAHİN AFSUN (2021).. TOD 42. Kış Sempozyumu, (Tam meti bildiri) B-771-6730 Kapsüloreksis ve Olası Komplikasyonlar , ÖZTÜRKMEN CEM (2020).. Alcan Faka Okulu 11 Eğiti Programı, (Tam metin bildiri)

2- Fark Yaratan ENLIGHTEN Teknolojisi ve Katarakt Hastalarında Astigmat Yönetimi , ÖZTÜRKME CEM (2019).. Alcon Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enlighten: Enhanced Light Energy Toplantısı-Diyarbakır, (Tam metin bildiri)

3- Katarakt cerrahisinde ileri Teknoloji Göz içi Lensler , TAŞINDI EMİN EMRULLAH, ÖZTÜRKMEN ÖZDAMARCEM, MEHMET AKİF, AYDIN AKOVA YONCA, AKMAN AHMET, MüsrüoĞLü ORKUN, metin bildiri) ASENA BİLGEHAN SEZGİN (2019).. TOD 53. Ulusal Kongresi-Antalya, (Tam 8-771-6727 GİL Toric Gücü Hesaplama . ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. Alcan :mpact-2 “Katarakt ve Astigmat Yönetimi” Toplantısı-istanbul, (Tam metin bildiri)

4- Tecnis Eyhance IOL ilk Tecrübelerimiz , ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. TOD 3. canlı cerrahi Sempozyumu -İstanbul. (Tam metin bildiri)

5- Düşük ve Orta Derece Miyoplll Hastalarda Fotorefraktlf Keratektoml Sonuçlarımız , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2018).. TOD 52. Ulusal Kongresi-Antaıva, (özet bildiri)

6- Düşük-Orta Miyopik Astigmatlarda Transepitelyal Fotorefraktlf Keratektomi İle Fotorefrektif Keratektomlnln Uzun Dönem sonuçlarının Kıyaslanması , ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN Eyüp, GÜNEYLIGIL KAZAZ TANYELİ (2018).. TOD 52. ulusal Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)

7- Türk ve Arap Etnik Gruplarının Kornea ve Ön Segment Parametrelerinin Schelmpnug Görüntüleme Sisteml ile Karşılaştırılmagı , BERHUNI MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN Eyüp (2018).. TOD 41. Bahar Sempozyumu-İstanbul, (Özet bildiri)

8- pseudoefedrin Toksisitesi Sonrası Ani Gelişen SerÖz Maküla Dekolmanı Olgusu , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP (2017).. TOD 51. Ulusal Kongresi-Antalya, (özet bildiri)

9- Farklı Tasarıma Sahip Trlfokal Göz içi Lens İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçlan ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP. BERHUNİ MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2017).. TOD 51, Ulusal Kongresi-Antalya, (Özet bildiri)

10- Transkanaliküler Mültld10de Lazer Dökrıosıstorınostoml sonuçlarımız , ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP, BERHUNI MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2017).. TOD 51. Ulusaı Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)

11- Fark yaratan ENUGHTEN Teknolojişl , ÖZTÜRKMEN CEM (2016).. Alcan Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enhanced Light Enerçy* Toplantısı•Adana, (Tam metin bildiri)

12- İridosiliyer Tümörlerde Yerel Rezeksiyon sonuçlan , KURTUL BENGİ ECE, KIRATLI HAVYAM, BİLGİÇ SEVGÜL, ÖZTÜRKMEN CEM (2004).. TOD 33. Ulusaı Oftalmoloji Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)

13- Ciddi Mekanik Glob Yaralanması Olan Olgularda Demografik Özellikler ve Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler . ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, SARAÇBAŞI OSMAN (2003).. TOD 37. Ulusal Oftalmoloj Kongreşi•istanbul, (özet bildiri)

14- Artırılmış İç Rektus Geriletmesinin Dükslyon ve Konverjansa Etkisi , BILDIR ZEYNEP, ÖZTÜRKMEN CEM, BULUR BURÇİN, ŞENER EMİN CUMHUR, SANAÇ ALİ ŞEFİK (2002)-, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Ankara, (Özet bildiri)

15- Keratokonusta Apoptotlk Hücre ölümü , ÖZTURKMEN CEM, SÖYLEMEZOĞLU AYŞE FİGEN, İRKEÇ MURAT, ORHAN MEHMET (2002).. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Ankara, (özet bildiri)

16- Nanoftalmusta şaşılık Bülguıan ve cerrahi Sonuçlan , ŞENER EMİN CUMHUR, İLHAN ÖZGE, HOCAN MEHMET CEM, KERİMOĞLU HÜRKAN, ÖZTÜRKMEN CEM, GEDİK ŞANSAL, SANAÇ ALİ ŞEFİK (2001).. TOD XXXV. Ulusaı Oftalmoloji Kongresi-izmir, (özet bildiri)

17- Epıretinal Membranlarda Klinik Özellikler, izlem ve Cerrahi sonuçlan , ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL (2001).. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-izmir,    B-771-6699 Çeşitli Vitreoretinal Cerrahi İşlemler Uygulanan Olgularda Katarakt Ameliyatı Sonuçları KERİMOĞLU HÜRKAN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2000).. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Antalya, (özet bildiri)

18- Psödofak ve Afak Retina Dekolmanlarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları , ŞANAL AYSUN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2000).. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Antalya, (Özet bildiri) Uluslararası

Uluslararası Bildiriler

1- Psödovitelliform Nörosensöriyel Retina Dekolmanlı Bir Olguda Intravitreal Ranibizumab Tedavisi , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. İstanbul International Modern Scientific Research Congress-lstanbul, (Özet bildiri)

2- İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Kornea ve ön Segment Parametreleri Üzerindeki Kısa Süreli Etkilerinin Araştırılması , BERHUNİ MUSTAFA, OZTÜRKMEN CEM (2021).. 7. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference VII-Kayseri, (Özet bildiri)

3- can Ketorolac Decrease the Pain During Cataract Surgery? , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences III-izmir, (Özet bildiri)

4- Katarakt Cerrahisinde Kuadrifokal Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Görme ile İlişkili Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi , ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. 2. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi-Ankara, (özet bildiri)

5- PHAKIC Implants: Getting it Right , ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. 32e CongrĞs de la Sociâtâ Marocaine d’OphtaImologie-Marrakech, (Tam metin bildiri)

6- Comparing Trifocal and Other Multifocal IOLS , ÖZTÜRKMEN CEM (2018).. Alcan Innovative Technology Sumrnit 2018-istanbul, (Tam metin bildiri)

7- Treatment of A Choroldal Neovascular Membrane by Intravitreal Raniblzumab In A Patient with Bilateral Choroidal osteoma , TÜRKÇÜOĞLU PEYKAN, ÖZTÜRKMEN CEM, YILMAZ TURGUT (2013).. 13th EURETINA Congress-Hamburg, (özet bildiri)

Kitaplar – Ulusal Kitapta Bölüm

1- Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar III, Bölüm adı:(Pediatrik İlerleyici Keratokonus Tedavisinde Hızlandırılmış Korneal Cross-Linking) (2022)., BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTURKMEN CEM, Akademisyen Kitabevi, Editör:Atmaca Fatih, Basım sayısı:l, Sayfa Sayısı 179, ISBN:978-625-8299-81-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

2- Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar III, Bölüm Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Tedavisi) (2022). , ÖZTÜRKMEN CEMİ BERHUNİ MUSTAFA, Akademisyen Kitabevi, Editör:Atmaca Fatih, Basım sayısı: ı, sayfa sayısı 179, ISBN:978-625-8299-81-6, Türkçe(Bilimseı Kitap) Uluslararası Kitapta Bölüm

Kitaplar – Uluslararası Kitapta Bölüm

1- Yanoff Oftalmoloji, Bölüm adı:(Arka Segment Göz Travması) (2022). , TURKÇÜOĞLU PEYKAN, OZTÜRKMEN CEM, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Saatçi Ali Osman, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 1440, ISBN :978-975-277-899-31 Türkçe(Kitap Tercümesi)

2- American Academy of Ophthalmology Genel Tıpta Yenilikler, Bölüm adı:(Endokrin Hastalıkları) (2009), , ÖZTÜRKMEN CEM, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:O’Dwyer Pınar Aydın, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 4371 ISBN:978-975-2772-30-4, Türkçe(Kitap Tercümesi)

SERTİFİKALAR
 • Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 09.06.2022 -12.06.2022 (Ulusal)
 • 2- 55. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 03.11.2021 -07.11.2021 (Ulusal)
 • International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences III, Sempozyum, İzmir, Sertifika,12.03.2021 -13.03.2021 (Uluslararası)
 • Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Kongre, Ankara, Sertifika, 13.02.2021 -14.02.2021 (Uluslararası)
 • TOD 52. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika,13.11.2018 -18.11.2018 (Ulusal)
 • Eye Nutrition Meeting İBD Retina Surgery” Session, Toplantı, Barcelona, Sertifika, 20.04.2018 20.04.2018 (Uluslararası)
 • Tıbbi Retina Günleri, Toplantı, İstanbul, Sertifika, 08.12.2017 -10.12.2017 (Ulusal)
 • TOD 51. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 24.10.2017 -29.10.2017 (Ulusal)
 • XXXV Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Kongre, Portugalı, Sertifika, 07.10.2017 -11.10.2017 (Uluslararası)
 • TOD 30. Yaz Sempozyumu, Sempozyum, İzmir, Sertifika, 22.09.2017 -24.09.2017 (Ulusal)
 • TOD 1. canlı Cerrahi Günleri, Toplantı, İstanbul, Sertifika, 16.06.2017 -18.06.2017 (Ulusal)
 • TOD 50. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 09.11.2016 -13.11.2016 (Ulusal)
 • TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İzmir, Sertifika, 14.05.2016 -15.05.2016 (Ulusal)
 • TOD 13. Mart Sempozyumu, Sempozyum, Adana, Sertifika, 10.03.2016 -13.03.2016 (Ulusal)
 • TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VIII. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 484676 20.02.2016 -21.02.2016 (Ulusal)
 • TOD 48. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 05.11.2014 -09.11.2014 (Ulusal)
 • TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VI, Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 23.02.2013 -24.02.2013 (Ulusal)
 • ASCRS-ASOA Symposium & Congress, Kongre, USA, Sertifika, 20.04.2012 -24.04.2012 (Uluslararası)
 • Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Kış Sempozyumu, Sempozyum, Antalya, Sertifika, 19.01.2012 01.2012 (Ulusal)
 • II, Vitreo-Retinal Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 26.11.2010 -27.11.2010 (Ulusal)
 • TOD 44. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 29.09.2010 -03.10.2010 (Ulusal)
 • Achieving Exceptional Glaucoma Management, Toplantı, Czechia, Sertifika, 09.10.2009 -10.10.2009 (Uluslararası)
 • TOD 42. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 19.11.2008 -22.11.2008 (Ulusal)
 • TOD 41, Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 30.10.2007 -02.11.2007 (Ulusal)
 • TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 28.10.2006 -01.11.2006 (Ulusal)
 • TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 17.09.2005 – 21 . 09.2005 (Ulusal)
 • Türk Oftalmoloji Yeterlilik Belgesi, Sertifika, İstanbul, Sertifika, 03.10.2003 -03.10.2003 (Ulusal)
KURSLAR
 1. Ulusal Oftalmoloji Kursu ‘*Kornea-Kontakt Lens”, Kurs, Ankara, Kurs, 06.04.2007 -08.04.2007(Ulusal)
 2. Hacettepe Üniversitesi Laboratuvar Hayvanı Kullanım Kursu, Kurs, Ankara, Kurs, 22.01.2003 22.01.2003 (Ulusal)
 3. Ulusal Oftalmoloji Kursu “Oftalmolojide Laser”, Kurs, Ankara, Kurs, 05.04.2002 -07.04.2002 (Ulusal)
 4. Ulusal Oftalmoloji Kursu “Makula Hastalıkları”, Kurs, Ankara, Kurs, 06.04.2001 -08.04.2001 (Ulusal)
 5. Ulusal Oftalmoloji Kursu “İnternal Tamponatlar ve Göz İçi İlaç Uygulamaları”, Kurs, Ankara, Kurs, 07.04.2000 -09.04.2000 (Ulusal)
KONUŞMALARIM
 1. Alcon Fako Okulu II Eğitim Programı, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Online, 26.12.2020 -28.12.2020 (Ulusal)
 2. Alcon Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enlighten: Enhanced Light Energy” Toplantısı, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Diyarbakır, 05.12.2019 -05.12.2019 (Ulusal)
 3. TOD 53. Ulusal Kongresi, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Antalya, 06.11.2019 10.11.2019 (Ulusal)
 4. Alcan Impact-2 “Katarakt ve Astigmat Yönetimi” Toplantısı, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, 26.10.2019 -27.10.2019 (Ulusal)
 5. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, 20.06.2019 -22.06.2019 (Ulusal)
 6. 32e Congrâs de la Sociâtâ Marocaine d’Ophtalmologie, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Marrakech, 07.02.2019 -09.02.2019 (Uluslararası)
 7. Alcon Innovative Technology Sumrnit 2018, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, 08.12.2018 -09.12.2018 (Uluslararası)
 8. Alcon Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enhanced Light Energy” Toplantısı 2016,
 9.  Davetli Adana, 30.11.2016 -30.11.2016 (Ulusal)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 • European Society Of Cataract And Refractive Surgeons (Üye 2013)
 • American Acedemy Of Ophthalmology (Üye 2012)
 • American Society Of Cataract And Refractive Surgery (Üye 2012)
 • Türk Oftalmoloji Derneği (Üye 2000)
Ulusal Yayınlar
 • ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP,BİLGİNB BURAK, KAZAZ TANYELİ,(2018).Eritrosit Dağılım Genişliği Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Enflamasyon Belirteci Olabilir Mi?. MN Oftalmoloji 25(2), 108-112.
 • ÖZTÜRKMEN CEM , ÖZCAN EYÜP (2018). Farklı Tasarıma Sahip Trifokal Göz İçi Lens İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçları. MN Oftalmoloji , 25(4), 193-198
 • ÖZCAN EYÜP, ÖZTÜRKMEN CEM, BERHUNİ MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2018). Transkanaliküler Multidiod Lazer Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji, 25(1), 4-7.
 • ÖZTÜRKMEN CEM, ÇALIŞKAN KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA (2018). Mekanik Glob Yaralanmalarının Şiddeti Demografik ve Klinik Özellikleri. MN Oftalmoloji, 25(3), 140-144.
 • TÜMER ERHAN, BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ERMİŞ SITKI SAMET (2018). Prostaglandin Analogları Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonuçlarını Etkiler Mi?. MN Oftalmoloji, 25(2), 81-85.
 • ŞANAL DOĞAN AYSUN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2004). Psödofak ve Afak Retina Dekolmanlarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçlan. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 34(2), 113-117.
 •  MOCAN MEHMET CEM, KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA, ÖZTÜRKMEN CEM, GEDİK ŞANSAL (2003). Lens Ve İntraoküler Lens Dislokasyonlarında Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 33(3), 365-371.
 • ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL (2003). Epiretinal Membranlarda Klinik Özellikler, İzlem ve Cerrahi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 33(1), 34-38.
 • KERİMOĞLU HÜRKAN, KADAYIFÇILAR SİBEL, ELDEM MEHMET BORA, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2002). Vitreoretinal Cerrahi Sonrasında Katarakt Ameliyatı. Türk Oftalmoloji Gazetesi (Türk Oftalmoloji Dergisi), 32(2), 270-275.
X