info@goznurugoz.com 0342 2312525 P.tesi - Cuma: 8.00 - 17.30

Çağrı Merkezimiz

DOÇ.DR. CEM ÖZTÜRKMEN

Doğum Yeri :Gaziantep

Doğum Yılı:1976

  • Mezun Olduğu Üniversite : Hacettepe Üniversitesi (Yıl :1999)
  • Uzmanlık Üniversite- : Hacettepe Üniversitesi (Yıl- 1999/ Uzmanlık :2003)
  • Öğrenim Bilgisi

Tıpta uzmanlık HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999 TIP FAKULTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 15/Ekim/2003 Tez adı: Ciddi mekanik glob yaralanması olan olgularda demografik özellik ve düşük görme keskinliği ile ilişkili faktörler (2003) Tez Danışmanı:(Bora Eldem; Sibel Kadayıfçılar)

MESLEKİ DENEYİM

SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ     (2004-2010)

SİVAS ASKER HASTANESİ     (2007-2008)

ÖZEL GAZİANTEP GÖZNURU GÖZ HASTANESİ   (2010-devam)

ÖZEL HATEM HASTANESİ (2019-2023


ESERLER

Uluslararası

M-779-2386 ÖZTÜRKMEN CEM, KESİM CEM, ŞAHİN AFSUN (2022). Evaluation of Vision-Related Quality of Life After Unilateral Implantation of A New Trifocal Intraocular Lens. Beyoglu Eye Journal, 7(3), 167172., Doi: 10.14744/bej.2022.75768
M-771-6690 ÖZTÜRKMEN CEM, KESİM CEM, GÜNEL KARADENİZ PINAR, ŞAHİN AFSUN (2022). comparative Analysis of A New Hybrid EDOF-Multifocal Diffractive Intraocular Lens with A Trifocal Diffractive Intraocular Lens.European Journal of Ophthalmology, 32(5), 2961-2966. , Doi: 10,1177/11206721211067643 (Çeyreklik Dilim-Q3)
M-771-6689 ÖZTÜRKMEN CEM, KESİM CEM, GÜNEL KARADENİZ PINAR, ŞAHİN AFSUN (2022). Visual Acuity,
Defocus Curve and patient Satisfaction of A New Hybrid EDOF-MuItifocaI Diffractive Intraocular
Lens. European Journaı of Ophthalmoıogy, 32(5), 2988-2993., Doi: 10.1177/11206721211057338
(çevreklik Dilimz03)
M-771-6688 KESÌM CEM, ÖZTÜRKMEN CEM$ SAHÍN AFSUN (2022). Astigmatic Vectorial Analysis in Pediatric Keratoconus After Unilateral Cross-I-inking Treatment. Cornea, 41(3), 272-279., Doi:
10.1097/1CO.0000000000002924 (Çeyreklik Dilim=Q3)
M-784-1846 BERHUNÍ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2022). Comparison of Accelerated Corneal Cross-I-inking for Progressive Keratoconus in Pediatric and Adult Age Groups: One-year Results. Journal Français d’Ophtalmologie, 45(7), 710-717., Doi: 10.1016/j.jfo.2022.02.002
M-785-2949 YILDIZ TAS AYSE, SÖNMEZ SADi CAN, KISAKÜREK ZEYNEP BÜSRA, DENÍZ GÜLSÜM, BAYGÜL ARZU, KESÍM CEM, KARSLIOÖLU MELÍSA ZÏSAN, ÖZTÜRKMEN CEM, KURT RENGÍN ASLIHAN, HAMRAH PEDRAM, SAHÌN AFSUN (2022). Developing A Measure to Quantify ocular Pain Postoperatively: The Adaptation of the Ocular Pain Assessment Survey. Journal of Ophthalmology, 2022, 1-8., Doi: 10.1155/2022/3116913 (ÇeyrekIik Dilim=Q3)
M-771-6685 KARSLIOÖLU MELÍSA ZÌSAN, ÖZTÜRKMEN CEM, KESÌM CEM, YILDIZ TAS AYSE, GÜNEL KARADENÍZ PINAR, SAHÌN AFSUN (2021). Survey of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Ophthalmology Clinical Practice in Turkey. Türk Oftalmoloji Dergisi-Turkish Journal of
Ophthalmology, 51(5), 269-281., Doi: 10.4274/tjo.galenos.2020.23169


ESERLER

Uluslararası Makaleler

M-771-6661 KIRATLI HAHAM, BİLGİÇ SEVGÜL, ÖZTÜRKMEN CEM, AYDIN ÖZGÜR (2003). Intramuscular Hydatid Cyst of the Medial Rectus Muscle. American Journal of Ophthalmology, 135(1), 93-99. ,
Doi: (Çeyreklik Dilim-QI)

 

 


ESERLER

Ulusal

B-771-6732 Pediyatrik Keratokonusta Tek Taraflı Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Astigmatik Vektöryel Anali ÖZTÜRKMEN CEM, KESİM CEM, ŞAHİN AFSUN (2021).. TOD 42. Kış Sempozyumu, (Tam meti bildiri)
B-771-6730 Kapsüloreksis ve Olası Komplikasyonlar , ÖZTÜRKMEN CEM (2020).. Alcan Faka Okulu 11 Eğiti Programı, (Tam metin bildiri)
B-771-6729 Fark Yaratan ENLIGHTEN Teknolojisi ve Katarakt Hastalarında Astigmat Yönetimi , ÖZTÜRKME CEM (2019).. Alcon Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enlighten: Enhanced Light Energy
Toplantısı-Diyarbakır, (Tam metin bildiri)
8-771-6728 Katarakt cerrahisinde ileri Teknoloji Göz içi Lensler , TAŞINDI EMİN EMRULLAH, ÖZTÜRKMEN ÖZDAMARCEM,
MEHMET AKİF, AYDIN AKOVA YONCA, AKMAN AHMET, MüsrüoĞLü ORKUN, metin bildiri)
ASENA BİLGEHAN SEZGİN (2019).. TOD 53. Ulusal Kongresi-Antalya, (Tam
8-771-6727 GİL Toric Gücü Hesaplama . ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. Alcan :mpact-2 “Katarakt ve Astigmat Yönetimi” Toplantısı-istanbul, (Tam metin bildiri)
8.771-6726 Tecnis Eyhance IOL ilk Tecrübelerimiz , ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. TOD 3. canlı cerrahi Sempozyumu -İstanbul. (Tam metin bildiri)
B-7?1-6718 Düşük ve Orta Derece Miyoplll Hastalarda Fotorefraktlf Keratektoml Sonuçlarımız , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2018).. TOD 52. Ulusal Kongresi-Antaıva, (özet bildiri)
8-771-6719 Düşük-Orta Miyopik Astigmatlarda Transepitelyal Fotorefraktlf Keratektomi İle Fotorefrektif Keratektomlnln Uzun Dönem sonuçlarının Kıyaslanması , ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN Eyüp, GÜNEYLIGIL KAZAZ TANYELİ (2018).. TOD 52. ulusal Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)
B-771-6717 Türk ve Arap Etnik Gruplarının Kornea ve Ön Segment Parametrelerinin Schelmpnug Görüntüleme Sisteml ile Karşılaştırılmagı , BERHUNI MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN Eyüp (2018).. TOD 41. Bahar Sempozyumu-:stanbul, (Özet bildiri)
6-771-6711 pseudoefedrin Toksisitesi Sonrası Ani Gelişen SerÖz Maküla Dekolmanı Olgusu , BERHUNİ
MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP (2017).. TOD 51. Ulusal Kongresi-Antalya, (özet bildiri)
8-771-6715 Farklı Tasarıma Sahip Trlfokal Göz içi Lens İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçlan ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN EYÜP. BERHUNİ MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2017).. TOD 51, Ulusal Kongresi-Antalya, (Özet bildiri)
B-771-6714 Transkanöllküıer Mültld10de Lazer Dökrıosıstorınostoml sonuçlarımız , ÖZTÜRKMEN CEM, ÖZCAN
EYÜP, BERHUNI MUSTAFA, KAZAZ TANYELİ (2017).. TOD 51. Ulusaı Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)
B-771-6709 Fark yaratan ENUGHTEN Teknolojişl , ÖZTÜRKMEN CEM (2016).. Alcan Trifokal GİL Teknolojisinde
İnovasyon: “Enhanced Light Enerçy* Toplantısı•Adana, (Tam metin bildiri)
13-771-6707 İridoslllyer Tümörlerde Yerel Rezeksiyon sonuçlan , KURTUL BENGİ ECE, KIRATLI HAVYAM, BİLGİÇ SEVGÜL, ÖZTÜRKMEN CEM (2004).. TOD 33. Ulusaı Oftalmoloji Kongresi-Antaıya, (özet bildiri)
8-771-6706 Ciddi Mekanik Glob Yaralanması Olan Olgularda Demografik Özellikler ve Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler . ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, SARAÇBAŞI OSMAN (2003).. TOD 37. Ulusal Oftalmoloj Kongreşi•istanbul, (özet bildiri)
B-771-6704 Artırılmış İç Rektus Geriletmesinin Dükslyon ve Konverjansa Etkisi , BILDIR ZEYNEP, ÖZTÜRKMEN CEM, BULUR BURÇİN, ŞENER EMİN CUMHUR, SANAÇ ALİ ŞEFİK (2002)-, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Ankara, (Özet bildiri)
8-771-6705 Keratokonusta Apoptotlk Hücre ölümü , ÖZTURKMEN CEM, SÖYLEMEZOĞLU AYŞE FİGEN, İRKEÇ
MURAT, ORHAN MEHMET (2002).. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Ankara, (özet bildiri)
B-771-6701 Nanoftalmusta şaşılık Bülguıan ve cerrahi Sonuçlan , ŞENER EMİN CUMHUR, İLHAN ÖZGE, HOCAN MEHMET CEM, KERİMOĞLU HÜRKAN, ÖZTÜRKMEN CEM, GEDİK ŞANSAL, SANAÇ ALİ
ŞEFİK (2001).. TOD XXXV. Ulusaı Oftalmoloji Kongresi-izmir, (özet bildiri)
B-771-6703 Epıretinal Membranlarda Klinik Özellikler, izlem ve Cerrahi sonuçlan , ÖZTÜRKMEN CEM, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL (2001).. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-izmir,
B-771-6699 Çeşitli Vitreoretinal Cerrahi İşlemler Uygulanan Olgularda Katarakt Ameliyatı Sonuçları
KERİMOĞLU HÜRKAN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2000).. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Antalya, (özet bildiri)
B-771-6696 Psödofak ve Afak Retina Dekolmanlarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları , ŞANAL AYSUN, ELDEM MEHMET BORA, KADAYIFÇILAR SİBEL, GEDİK ŞANSAL, ÖZTÜRKMEN CEM (2000).. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi-Antalya, (Özet bildiri)
Uluslararası
B- 771-6740 Psödovitelliform Nörosensöriyel Retina Dekolmanlı Bir Olguda Intravitreal Ranibizumab Tedavisi , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. İstanbul International Modern Scientific Research
Congress-lstanbul, (Özet bildiri)
B-771-6739 İntravitreal Bevacizumab Tedavisinin Kornea ve ön Segment Parametreleri Üzerindeki Kısa Süreli Etkilerinin Araştırılması , BERHUNİ MUSTAFA, OZTÜRKMEN CEM (2021).. 7. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference VII-Kayseri, (Özet bildiri)
B-771-6738 can Ketorolac Decrease the Pain During Cataract Surgery? , BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences III-izmir, (Özet bildiri)
B- 771-6736 Katarakt Cerrahisinde Kuadrifokal Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Görme ile İlişkili Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi , ÖZTÜRKMEN CEM (2021).. 2. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde
Multidisipliner Çalışmalar Kongresi-Ankara, (özet bildiri)
B-771-6724 PHAKIC Implants: Getting it Right , ÖZTÜRKMEN CEM (2019).. 32e CongrĞs de la Sociâtâ
Marocaine d’OphtaImologie-Marrakech, (Tam metin bildiri)
B-771-6721 Comparing Trifocal and Other Multifocal IOLS , ÖZTÜRKMEN CEM (2018).. Alcan Innovative Technology Sumrnit 2018-istanbul, (Tam metin bildiri)
B-779-2406 Treatment of A Choroldal Neovascular Membrane by Intravitreal Raniblzumab In A Patient with Bilateral Choroidal osteoma , TÜRKÇÜOĞLU PEYKAN, ÖZTÜRKMEN CEM, YILMAZ TURGUT (2013).. 13th EURETINA Congress-Hamburg, (özet bildiri)


ESERLER

Kitaplar

Ulusal
Kitapta Bölüm
K-784-1786 Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar III, Bölüm adı:(Pediatrik İlerleyici Keratokonus Tedavisinde
Hızlandırılmış Korneal Cross-Linking) (2022)., BERHUNİ MUSTAFA, ÖZTURKMEN CEM, Akademisyen
Kitabevi, Editör:Atmaca Fatih, Basım sayısı:l, Sayfa Sayısı 179, ISBN:978-625-8299-81-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)
K-784-1788 Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar III, Bölüm Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Tedavisi) (2022). , ÖZTÜRKMEN CEMİ BERHUNİ MUSTAFA, Akademisyen Kitabevi, Editör:Atmaca Fatih, Basım sayısı: ı, sayfa sayısı 179, ISBN:978-625-8299-81-6, Türkçe(Bilimseı Kitap)
Uluslararası
Kitapta Bölüm
K-771-6749 Yanoff Oftalmoloji, Bölüm adı:(Arka Segment Göz Travması) (2022). , TURKÇÜOĞLU PEYKAN, OZTÜRKMEN CEM, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Saatçi Ali Osman, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 1440, ISBN :978-975-277-899-31 Türkçe(Kitap Tercümesi)
K-771-6747 American Academy of Ophthalmology Genel Tıpta Yenilikler, Bölüm adı:(Endokrin Hastalıkları) (2009), , ÖZTÜRKMEN CEM, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:O’Dwyer Pınar Aydın, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 4371 ISBN:978-975-2772-30-4, Türkçe(Kitap Tercümesi)

 

 


ESERLER

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Eğitim-Öğretim Faaliyeti Öğrenim Dili Ders Saati
D -443-7949 Enfeksiyon Hastalıkları Önlisans/Türkçe(2017-2018) Türkçe 1


ESERLER

Sertifikalar

Sertifika
502797TOD 6. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 09.06.2022 -12.06.2022 (Ulusal)
484700TOD 55. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 03.11.2021 -07.11.2021 (Ulusal)
484699International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences III, Sempozyum, İzmir, Sertifika, 12.03.2021 -13.03.2021 (Uluslararası)
2.
484698 Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Kongre, Ankara, Sertifika, 13.02.2021 -14.02.2021 (Uluslararası)
484689TOD 52. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 13.11.2018 -18.11.2018 (Ulusal)
484687Eye Nutrition Meeting İBD Retina Surgery” Session, Toplantı, Barcelona, Sertifika, 20.04.2018 20.04.2018 (Uluslararası)
4846863. Tıbbi Retina Günleri, Toplantı, İstanbul, Sertifika, 08.12.2017 -10.12.2017 (Ulusal)
484685TOD 51. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 24.10.2017 -29.10.2017 (Ulusal)
XXXV Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Kongre, Portugalı
484684
Sertifika, 07.10.2017 -11.10.2017 (Uluslararası)
484683TOD 30. Yaz Sempozyumu, Sempozyum, İzmir, Sertifika, 22.09.2017 -24.09.2017 (Ulusal)
484681TOD ı. canlı Cerrahi Günleri, Toplantı, İstanbul, Sertifika, 16.06.2017 -18.06.2017 (Ulusal)
484679TOD 50. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 09.11.2016 -13.11.2016 (Ulusal)
TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İzmir, Sertifika,
484678 -15.05.2016 (Ulusal)
14.05.2016
484677TOD 13. Mart Sempozyumu, Sempozyum, Adana, Sertifika, 10.03.2016 -13.03.2016 (Ulusal)
TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VIII. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, 484676 20.02.2016 -21.02.2016 (Ulusal)
Sertifika,
484675TOD 48. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 05.11.2014 -09.11.2014 (Ulusal)
s
Basım Tarihi . 20/10/2022 22:07:45
28201690660-1028

 

 


ESERLER

Katıldığı Kongreler

TOD Katarakt
484674 ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VI, Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, s an u , Sertifika, 23.02.2013 -24.02.2013 (Ulusal)
484673ASCRS-ASOA Symposium & Congress, Kongre, USA, Sertifika, 20.04.2012 -24.04.2012
(Uluslararası)
Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Kış Sempozyumu, Sempozyum, Antalya, Sertifika, 19.01.2012 484671
22.01.2012 (Ulusal)
II, Vitreo-Retinal Canlı Cerrahi Sempozyumu, Sempozyum, İstanbul, Sertifika, 26.11.2010 -27.11.2010 484670
(Ulusal)
484669TOD 44. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, sertifika, 29.09.2010 -03.10.2010 (Ulusal)
Achieving Exceptional Glaucoma Management, Toplantı, Czechia, Sertifika, 09.10.2009 -10.10.2009 484668
(Uluslararası)
484667TOD 42. Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 19.11.2008 -22.11.2008 (Ulusal)
484666TOD 41, Ulusal Kongresi, Kongre, Antalya, Seftifika, 30.10.2007 -02.11.2007 (Ulusal)
484663TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 28.10.2006 -01.11.2006 (Ulusal)
484662TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre, Antalya, Sertifika, 17.09.2005 – 21 . 09.2005 (Ulusal)
484661 Türk Oftalmoloji Yeterlilik Belgesi, Sertifika, İstanbul, Sertifika, 03.10.2003 -03.10.2003 (Ulusal)


ESERLER

Katıldığı Kurslar ve Konuşmacı Odukları

27.
484665 Ulusal Oftalmoloji Kursu ‘*Kornea-Kontakt Lens”, Kurs, Ankara, Kurs, 06.04.2007 -08.04.2007
(Ulusal)
Hacettepe Üniversitesi
484660 Laboratuvar Hayvanı Kullanım Kursu, Kurs, Ankara, Kurs, 22.01.2003
22.01.2003 (Ulusal)
22. Ulusal
484659 Oftalmoloji Kursu “Oftalmolojide Laser”, Kurs, Ankara, Kurs, 05.04.2002 -07.04.2002 (Ulusal)
XXI. Ulusal Oftalmoloji Kursu “Makula Hastalıkları”, Kurs, Ankara, Kurs, 06.04.2001 -08.04.2001 (Ulusal)
XX.
484657 Ulusal Oftalmoloji Kursu “İnternal Tamponatlar ve Göz İçi İlaç Uygulamaları”, Kurs, Ankara, Kurs, 07.04.2000 -09.04.2000 (Ulusal)
Konuşmalarım
Alcon Fako Okulu
484697 II Eğitim Programı, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Online, Konuşmalarım,
26.12.2020 -28.12.2020 (Ulusal)
Alcon Trifokal GİL
484696 Teknolojisinde İnovasyon: “Enlighten: Enhanced Light Energy” Toplantısı, Davetli
Konuşmacı Olarak Katılım, Diyarbakır, Konuşmalarım, 05.12.2019 -05.12.2019 (Ulusal)
TOD 53. Ulusal Kongresi, Davetli
484695 Konuşmacı Olarak Katılım, Antalya, Konuşmalarım, 06.11.2019
10.11.2019 (Ulusal)
Alcan Impact-2 “Katarakt ve Astigmat Yönetimi” Toplantısı, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, 484694
Konuşmalarım, 26.10.2019 -27.10.2019 (Ulusal)
TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, Konuşmalarım, 484693
20.06.2019 -22.06.2019 (Ulusal)
32e Congrâs de la Sociâtâ Marocaine d’Ophtalmologie, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, Marrakech, 484692
Konuşmalarım, 07.02.2019 -09.02.2019 (Uluslararası)
Alcon Innovative Technology Sumrnit 2018, Davetli Konuşmacı Olarak Katılım, İstanbul, Konuşmalarım,
484690
08.12.2018 -09.12.2018 (Uluslararası)
Alcon Trifokal GİL Teknolojisinde İnovasyon: “Enhanced Light Energy” Toplantısı 2016, Davetli
484680 Adana, Konuşmalarım, 30.11.2016 -30.11.2016 (Ulusal)

 

 

DOÇ.DR. CEM ÖZTÜRKMEN

Get Some Advice?

    X